Onderhoud & Service
Gebouweigenaren zijn (conform de regels van het Bouwbesluit 2012) jaarlijks verplicht de brandpreventieve maatregelen in het pand te controleren. Daaronder vallen actieve voorzieningen zoals brandblussers, rookmelders en vluchtrouteaanduidingen. Ook passieve veiligheidsvoorzieningen (brandafscheidingen) dienen jaarlijks gecontroleerd te worden.
 
Kinket Brandpreventie verzorgt advies, controle en uitvoering van passieve én actieve brandpreventieve maatregelen. Een totaalconcept waarmee u met een gerust hart kunt wonen en werken, want veilig wonen zie je niet, maar voel je wel. Neem dus geen risico’s met de brandveiligheid in uw pand en laat controle, montage & onderhoud over aan de specialist; Kinket Brandpreventie.

Brandveiligcomplex app

Brandpreventie is complex. Deze materie maken wij voor u inzichtelijk met onze Brandveiligcomplex app, die u gratis kunt downloaden. Klanten van Kinket Brandpreventie krijgen een inlogcode toegestuurd en kunnen daarmee ‘users’ benoemen die de app gaan gebruiken. Zowel na de Bouwkundige Brandscan als na jaarlijks periodiek onderhoud, ziet u de resultaten in een digitaal plattegrond met mogelijke veiligheidsrisico’s en aangetoonde gebreken. Hierop kunt u uw (meerjaren-) onderhoudsplanning zelf afstemmen. Doen zich tussentijds nieuwe risico’s of gebreken voor? Scan de QR-code op het betreffende onderdeel en wij komen zo snel mogelijk voor u in actie.

   Ga naar de app
Door het toepassen van meer brandveilige maatregelen is er een duidelijke afname in het aantal brandschadeclaims per huishoudens geconstateerd. In deze trend sluit Brandveiligcomplex naadloos aan.

              Contact                     

Kinket Brandpreventie 

De Netelhorst 3 
8051 KE Hattem 
T 038 - 444 00 62
E info@kinket-brandpreventie.nl

         Certificering              

Veelgestelde vragen

Hoe werkt de Brandveiligcomplex app?

Download deze (gratis) in de App- of Playstore op je smartphone of tablet. Let op: de app is alleen te gebruiken voor klanten van Kinket Brandpreventie. Zij krijgen via ons een toegangscode toegestuurd. De opdrachtgever kan daarop verschillende ‘users’ benoemen zoals monteurs en installateurs. Calamiteiten kunnen worden doorgegeven aan Kinket via een QR-code die wij tijdens de eerste brandscan aanbrengen op alle brandpreventieve voorzieningen in het gebouw.

Voor wie is de app bedoeld?

Voor gebouweigenaren, monteurs en controleurs en overige professionals die zich bezighouden met de controle van brandpreventie in gebouwen.

Hoe werkt jaarlijks onderhoud?

Kinket Brandpreventie stelt samen met u een onderhoudscontract op waarin wederzijdse afspraken en verplichtingen staan opgesteld. Wij nemen ruim voor de datum van jaarlijks onderhoud contact met u op en plannen gezamenlijk een afspraak in.

Brandveiligcomplex app

Brandpreventie is complex. Deze materie maken wij voor u inzichtelijk met onze Brandveiligcomplex app, die u gratis kunt downloaden.

Een goede vraag verdient een goed antwoord

Als het gaat om brandbeveiliging zijn wij altijd op zoek naar de juiste oplossing

    Contact                      

Kinket Brandpreventie
De Netelhorst 3
8051 KE Hattem
T 038 - 444 00 62
E info@kinket-brandpreventie.nl

       Certificering