Totaalpakket brandveiligheid bij Kinket Brandpreventie

Met het totaalpakket van Kinket Brandpreventie kiest u voor optimaal onderhoud en beheer van zowel uw passieve (bouwkundige aspecten) als actieve brandpreventie (brandblussers, rookmelders, noodverlichting).
 
Stap 1 – Inventarisering en analyse Bouwkundige Brandscan
Bij een inventarisatie wordt de status van brandveiligheid in uw gebouwencomplex onderzocht. Wij lopen de brandscheidingen na en controleren andere essentiële veiligheidsaspecten conform de wettelijke NEN-normen die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012.

Risico’s of gebreken die tijdens de controle worden ontdekt, worden gescand met een QR-code. Deze correspondeert met de Branveiligcomplex app die u gratis kunt downloaden op uw smartphone of tablet. De uitkomsten ziet u in een heldere fotorapportage met een virtuele plattegrond. Zo heeft u in 1 oogopslag inzicht in de brandveilige status van het pand en kunt u daar uw (meerjaren-)onderhoudsplanning op afstemmen.
 
Stap 2 – Uitvoeren actieve en passieve Brandpreventieve maatregelen
Verklein de risico’s op brandschade tot een minimum en laat de geconstateerde gebreken verhelpen door Kinket Brandpreventie. Een aparte aannemer is niet nodig, want wij verzorgen een totaalpakket aan actieve en passieve brandpreventieve maatregelen. Onder actieve brandpreventie valt de montage van brandblussers, brandmelders, noodverlichting en andere zaken die van levensbelang zijn in geval van brand. Indien nodig vervangen wij deze voor u. Maar deze preventieve maatregelen werken pas optimaal als ook de bouwkundige staat (passieve brandpreventie) van het gebouw in orde is. Denkt u hierbij aan goed functionerende brandscheidingen en het aanbrengen van de juiste brandwerende materialen die zorgen voor de diverse wettelijk verplichte vertragingstijden.
 
Stap 3 – Uw service en onderhoud onder controle met onze app
Met de service van Kinket Brandpreventie bent u verzekerd van periodiek onderhoud van uw woning of gebouwencomplex. Wij nemen contact op als het tijd is voor jaarlijks onderhoud. Ontdekt u tussentijds een mogelijk veiligheidsrisico in uw pand? Scan deze dan met de QR-code die is aangebracht op een niet-zichtbare plek. De melding komt direct binnen bij Kinket Brandpreventie en u ontvangt tegelijk een ontvangstmelding. Wij gaan zo snel mogelijk voor u aan de slag om het probleem te verhelpen.

De Brandpreventiecomplex app is gratis te downloaden. De gebouweigenaar krijgt een inlogcode toegestuurd en kan verschillende ‘users’ instellen met diverse bevoegdheden. Dat maakt de app zeer gebruiksvriendelijk, want u heeft altijd inzicht in de actuele brandveiligheidsstatus van uw gebouw.

  Ga naar de app

              Contact                     

Kinket Brandpreventie
De Netelhorst 3 

8051 KE Hattem 
T 038 - 444 00 62 
E info@kinket-brandpreventie.nl

         Certificering              

Een goede vraag verdient een goed antwoord

Als het gaat om brandbeveiliging zijn wij altijd op zoek naar de juiste oplossing

    Contact                      

Kinket Brandpreventie
De Netelhorst 3
8051 KE Hattem
T 038 - 444 00 62
E info@kinket-brandpreventie.nl

       Certificering